Școala Petroliștilor

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL

Proiect educațional din cadrul campaniei România Meseriașă, prin care OMV Petrom susține 3 clase in invatamantul profesional dual cu specializări din industria de petrol. Timp de 3 ani, elevii studiază după un curriculum actualizat și beneficiază de stagii de practică în cadrul companiei, burse școlare, cursuri de dezvoltare profesională susținute de angajații OMV Petrom.

 • bursă suplimentară pentru toți elevii 500 lei/lună
 • pentru primii 10 elevi care au nota peste 8 încă 200 lei/lună incepand cu clasa a IX-a, semestrul II

Două generații de elevi vor fi formate în perioada 2015-2019 în 3 licee tehnologice din țară: Liceul Tehnologic "Astra Pitești", Colegiul Tehnic "Grigore Cobălcescu" din Moinești și Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea"din Târgoviște. Elevii care vor finaliza cu succes cursurile vor dobândi o calificare profesională recunoscută la nivel European. În funcție de performanțele școlare, OMV Petrom oferă copiilor o bursă de studiu lunară de maximum 700 de lei. Până în prezent, au fost alocați ~110.000 euro pentru reabilitarea unor clase și dotarea laboratoarelor din cele 3 licee partenere cu echipamente necesare pentru practica elevilor.

Alături de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, angajații din companie au dezvoltat suporturi de curs actualizate, care au venit în sprijinul profesorilor și elevilor.

În 2018, prima generație de elevi din Școala Petroliștilor a trecut examenul de certificare a competențelor profesionale. Evaluați de specialiștii OMV Petrom, cei 83 de elevi au demonstrat cu succes ce au învățat în cei 3 ani de pregătire teoretică și practică din școala profesională. 25 dintre elevii din Școala Petroliștilor sunt acum angajați OMV Petrom.

Specializări Școala Petroliștilor 2020

Operator sonde

Face parte din echipa standard care execută lucrări de intervenţii, reparaţii şi abandonări sonde.

3 licee cu 28 locuri/liceu:

 • ▪ LICEUL TEHNOLOGIC ”ASTRA”
 • ▪ COLEGIUL TEHNIC “GRIGORE COBALCESCU”
 • ▪ LICEUL TEHNOLOGIC ”VOIEVODUL MIRCEA”

 • 167 de elevi înscriși

 • 167 de burse școlare de
  maximum 700 lei

 • Practică în cadrul OMV
  Petrom, alături de
  specialiști din companie

 • Curriculum actualizat
  pentru cele 2 specializări

 • Calificare profesională
  recunoscută la nivel
  internațional

 • Suport de curs actualizat
  împreună cu Ministerul
  Educației și Cercetării
  Științifice

 • 2 săli de clasă reabilitate

 • 4 laboratoare de practică
  dotate

 • Posibilitatea continuării
  studiilor
  de clasa a XI-a în
  învăţământul liceal.