Școala Petroliștilor

Proiect educațional din cadrul campaniei România Meseriașă, prin care OMV Petrom susține 6 clase de școală profesională cu specializări din industria de petrol și gaze. Timp de 3 ani, elevii studiază după un curriculum actualizat și beneficiază de stagii de practică în cadrul companiei, burse școlare, cursuri de dezvoltare profesională susținute de angajații OMV Petrom.

Două generații de elevi vor fi formate în perioada 2015-2019 în 3 licee tehnologice din țară: Liceul Tehnologic "Astra Pitești", Colegiul Tehnic "Grigore Cobălcescu" din Moinești și Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea"din Târgoviște. Elevii care vor finaliza cu succes cursurile vor dobândi o calificare profesională recunoscută la nivel European. În funcție de performanțele școlare, OMV Petrom oferă copiilor o bursă de studiu lunară de maximum 700 de lei. Până în prezent, au fost alocați ~110.000 euro pentru reabilitarea unor clase și dotarea laboratoarelor din cele 3 licee partenere cu echipamente necesare pentru practica elevilor.

Alături de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, angajații din companie au dezvoltat suporturi de curs actualizate, care au venit în sprijinul profesorilor și elevilor.

În 2018, prima generație de elevi din Școala Petroliștilor a trecut examenul de certificare a competențelor profesionale. Evaluați de specialiștii OMV Petrom, cei 83 de elevi au demonstrat cu succes ce au învățat în cei 3 ani de pregătire teoretică și practică din școala profesională. 25 dintre elevii din Școala Petroliștilor sunt acum angajați OMV Petrom.

Specializările susținute în Școala Petroliștilor

Operator la extracția, transportul, tratarea și distribuția gazelor

Face parte din echipa a cărei activitate de bază se concentrează pe extracţia, colectarea, tratarea şi livrarea ţiţeiului şi a gazelor naturale.

Operator sonde

Face parte din echipa standard care execută lucrări de intervenţii, reparaţii şi abandonări sonde.

 • 167 de elevi înscriși

 • 167 de burse școlare de
  maximum 700 lei

 • Practică în cadrul OMV
  Petrom, alături de
  specialiști din companie

 • Curriculum actualizat
  pentru cele 2 specializări

 • Calificare profesională
  recunoscută la nivel
  internațional

 • Suport de curs actualizat
  împreună cu Ministerul
  Educației și Cercetării
  Științifice

 • 2 săli de clasă reabilitate

 • 4 laboratoare de practică
  dotate

 • Posibilitatea continuării
  studiilor
  de clasa a XI-a în
  învăţământul liceal.