Competiția RO SMART in Țara lui Andrei

RO SMART
în Țara lui Andrei

Competiție națională de proiecte SMART, prin care susținem inițiativele care folosesc inteligent tehnologia pentru a construi comunități sustenabile în România.

OMV Petrom pune la bătaie granturi totale de 400.000 de euro și mentorat din partea angajaților, precum și consultanță tehnică pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard.

Construim împreună COMUNITĂŢI SMART, pentru o țară mai bună în fiecare zi!

În competiția RO SMART finanțăm proiecte în care tehnologia e pusă în slujba oamenilor și rezolvă problemele cu care se confruntă societatea, eficientizează consumul de resurse, îmbunătățește serviciile publice, crește calitatea vieții cetățenilor sau reduce cheltuielile pe termen mediu și lung pentru comunitate.

Pentru a crește satele și orașele din România cu ajutorul tehnologiei, căutăm soluții smart în domeniile: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu. Proiectele trebuie să fie dezvoltate pentru binele comunității și să aibă impact în rândul cât mai multor cetățeni.

În competiţie se pot înscrie organizaţii neguvernamentale, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat din orice localitate din România. Persoanele fizice se pot înscrie în competiție în parteneriat cu una dintre entitățile menționate anterior.

RO SMART este noul format de anul acesta al competiției naționale Idei din Țara lui Andrei, prin care am susținut până acum 87 de proiecte pentru mediu, educație și dezvoltare comunitară cu peste 900.000 de euro.


Poți câștiga până la 45.000 de euro și consultanță pentru implementare,
dacă înscrii un proiect SMART din domeniile:

 • Educaţie

 • Infrastructură

 • Sănătate

 • Mediu

 • Transport

 • Agricultură

 • Energie

 • Siguranţă

Ce proiecte căutăm?

Proiecte ce folosesc soluţii tehnologice sau introduc noi tehnologii care:

rezolvă problemele cu care se confruntă comunitățile

cresc calitatea vieții și nivelul de comfort al cetățenilor

îmbunătățesc serviciile publice / cetățeni mai bine conectați la serviciile publice

eficientizează consumul de resurse

reduc cheltuielile pe termen mediu și lung pentru comunitate

formează comunități inclusive, în care toți au oportunități egale

sunt dezvoltate pentru binele comunității și al cetățenilor și îi ajută să fie mai implicați în viața comunității

Cine se poate înscrie?

ONG-uri - organizații neguvernamentale fără scop lucrativ (asociații, fundații sau federații înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor);

Instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat

Persoane fizice în parteneriat cu un ONG, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat. Pentru ca înscrierea să fie eligibilă, este nevoie de încheierea unui acord de găzduire între persoana care înscrie un proiect și entitatea parteneră

Criteriile de jurizare

Relevanţa proiectului: nevoia identificată este una reală și proiectul răspunde punctual acesteia - 20 puncte

Impact și beneficiari: contribuția adusă comunității - 20 puncte

Fezabilitatea implementării: definirea clară a planului de activități și a obiectivelor specifice, măsurabile, orientate spre rezultat, încadrate în timp - 30 puncte

Bugetul realist și transparent - 10 puncte

Sustenabilitatea proiectului: cum se susține proiectul după ce se încheie finanțarea OMV Petrom - 15 puncte

Noutatea ideii, inovaţia tehnologică - 5 puncte

Important:

Dacă proiectul propus este realizat în parteneriat cu terțe părți, trebuie să semnați acorduri de găzduire cu toate acestea.

Exemplu: dacă o persoană fizică, în parteneriat cu un ONG inițiază un proiect pentru o școală, va fi nevoie de acord de găzduire încheiat atât cu ONG-ul care implementează proiectul, cât și cu școala unde are loc implementarea proiectului.

Exemplu: Dacă un ONG inițiază un proiect ce va fi implementat într-un spațiu public (ex. parc), acesta va semna acord de găzduire cu primăria sau instituția care are în administrare spațiul respectiv.

Calendarul ediției 2018

Înscrierea proiectelor

10 septembrie - 23 octombrie

Perioada de înscriere a proiectelor în competiție

Evaluarea proiectelor înscrise

2 - 15 noiembrie

Votul public pe www.taraluiandrei.ro și evaluarea juriului

Ponderea votului public este de 20% din punctajul final, iar a evaluării juriului este de 80%.

În urma punctajului obținut în prima etapă de evaluare, maximum 25 de proiecte sunt selectate pentru a intra în etapa finală - pitching day.

19 noiembrie

Anunțarea proiectelor finaliste

Pitching Day

20-23 noiembrie

Evaluarea proiectelor finaliste. Ziua exactă va fi comunicată cu cel puțin o săptămână înainte.

Inițiatorii vor susține o prezentare a proiectului în fața juriului (față în față sau online) și vor răspunde întrebărilor acestuia. În urma prezentării, juriul va reevalua proiectele ajunse în această etapă și va fi stabilit clasamentul final.

Anunţarea câștigătorilor

24 noiembrie

Anunțarea proiectelor câștigătoare

Ai intrebări despre înscrierea în competiție?

Întrebări frecvente

Competiția dorește să atragă proiecte smart din cele 8 domenii: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu, care adresează o nevoie a comunității, astfel încât viața cetățenilor să fie mai bună. Un proiect SMART este cel care:

 • Eficientiează consumul de resurse
 • Monitorizează date de interes public
 • Reduce cheltuielile pe termen lung și mediu
 • Îmbunătățește serviciile publice sau îl ajută pe cetățean să fie mai conectat la serviciile publice
 • Formează comunități inclusive
 • Crește calitatea vieții și nivelul de comfort al cetățenilor

Competiția „RO SMART în Țara lui Andrei” este destinată persoanelor fizice (indivizi), organizațiilor neguvernamentale, unităților/instituțiilor de învățământ din sistemul public (școală, liceu, școală profesională, universitate etc.), autorităților ale administrației publice locale sau instituții publice din România (primărie / consiliu local etc.)

Pentru a fi eligibile, persoanele fizice trebuie să încheie un acord de găzduire cu una din entitățile enumerate mai sus, entități ce vor avea rol de „Organizație/Instituție gazdă”. Unitățile/instituțiile de învățământ aplicante sau care îndeplinesc calitatea de ”instituții gazdă”, dar nu au personalitate juridică, vor încheia un contract și cu structura de coordonare de care aparțin.

Da. Pentru ca înscrierea să fie eligibilă, trebuie completat integral formularul online disponibil în secțiunea RO SMART în Țara lui Andrei, în tab-ul Înscrie un proiect. Primul pas pentru a-ți înscrie proiectul în competiție este să te loghezi sau să îți creezi cont pe www.taraluiandrei.ro. Click aici pentru a accesa pagina unde îți poți crea contul. Următorul pas este să mergi, și să completezi online formularul de înscriere în competiție în perioada 10 septembrie – 23 octombrie 2018, până cel târziu la ora 00.00.

Odată cu completarea formularelor de înscriere, participanții sunt obligați să furnizeze documentele menționate mai jos.

În cazul în care aplici ca persoană fizică în parteneriat cu organizații non-guvernamentale fără scop lucrativ/ unități și instituții de învățământ/ autorități ale administrației publice sau alte instituții publice (primării, consilii locale etc.), se solicită:

 • Detalierea bugetului de implementare a proiectului pentru care se solicită finanţarea conform modelului publicat pe site.
 • Declarație pe propria răspundere că atât persoana fizică , cât și organizația gazdă nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private și sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv ai drepturilor de autor, în privința oricăror materiale utilizate în realizarea Proiectelor sau, după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților, în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament;
 • Acordul de găzduire cu organizațiile neguvernamentale/ unități și instituții de învățământ/ autorități ale administrației publice sau alte instituții publice (primării, consilii locale etc.) cu care persoana fizică aplică în competiție.

În cazul în care aplici ca organizație neguvernamentală/ unitate sau instituție de învățământ/ autoritate a administrației publice sau altă instituție publică (primărie, consiliu local etc.), se solicită:

 • Detalierea bugetului de implementare a proiectului pentru care se solicită finanţarea conform modelului publicat pe site.
 • Declarație pe propria răspundere că organizația neguvernamentală/ unitatea sau instituția de învățământ/ autoritatea administrației publice sau instituția publică (primărie, consiliu local etc.), nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private și sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv ai drepturilor de autor, în privința oricăror materiale utilizate în realizarea Proiectelor sau, după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților
 • (dacă este cazul) Acordul de găzduire cu organizațiile neguvernamentale/ unități și instituții de învățământ/ autorități ale administrației publice sau alte instituții publice (primării, consilii locale etc). Vezi răspunsul la întrebarea 5 pentru condițiile de încheiere a acestui acord în cazul în care aplici ca organizație/ instituție.

Ca organizație/ instituție inițiatoare, ai nevoie de un acord de găzduire doar dacă proiectul propus este în beneficiul unei alte organizații/ instituții – de exemplu, dacă un ONG inițiază un proiect pentru o școală, va fi nevoie de acord de găzduire încheiat cu școala respectivă unde are loc implementarea proiectului.

Dacă participi în competiție ca persoană fizică, este nevoie să închei un acord cu o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), autoritate a administrației publice locale instituție publică sau de învățământ din sistemul de stat, care va juca rol de organizație/ instituție gazdă.

Organizația/instituția gazdă trebuie să fie relevantă pentru ideea de proiect pe care o propui, respectiv să-și desfășoare activitatea în domeniul corespunzător proiectului înscris în program, conform actului constitutiv și statutului, precum și hotărârii judecătorești de acordare a personalități juridice și înregistrărilor din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ori actului de reglementare a activității acestora, după caz.

Acordul de găzduire a proiectului va fi obligatoriu încheiat în formă scrisă (purtând ștampila și semnătura reprezentantului legal al organizației/ instituției gazdă) și va conține înțelegerea părților (participant persoană fizică și organizație/ instituție gazdă) cu privire la colaborarea acestora în legătură cu proiectul și competiția.

Dacă proiectul este câștigător, OMV Petrom va încheia contractul de sponsorizare cu organizația/instituția gazdă. Prin acordul de găzduire a proiectului, respectiva organizație/ instituție își exprimă acordul, disponibilitatea și competența de a gestiona finanțarea primită. Prin înscrierea în program, în baza acordului de găzduire, participantul garantează OMV Petrom că organizația/instituția gazdă cunoaște în întregime conținutul Regulamentului, pe care se obligă să îl respecte.

Organizația/instituția gazdă va deține, în consecință, răspunderea contractuală în raport cu OMV Petrom, cu obligațiile ce decurg din această calitate: justificarea cheltuielilor, rapoarte de activitate și financiare etc.

De asemenea, organizația/instituția gazdă va avea responsabilitatea de a implementa proiectul alături de participant, asigurându-se de bunul mers al activităților și asigurând tot sprijinul necesar inițiatorului. Ca participant persoană fizică (inițiator al proiectului propus), vei avea rolul de coordonator al activităților de implementare, dar responsabilitățile sunt împărțite între inițiator și organizația/instituția gazdă.

Descarcă documentul de pe site (Acord găzduire proiect), completează-l cu datele tale și ale organizației/instituției gazdă, descrie rolul fiecăruia în proiect, apoi încarcă-l în câmpul destinat din cadrul formularului online.

În cadrul ediției din 2018 a competiției “RO SMART în Țara lui Andrei”, OMV Petrom va oferi finanțări de până la 45.000 pentru fiecare proiect, iar valoarea totală a finanțării va fi de 400.000 euro. Vor fi alocate finanțări în limita sumei totale disponibile.

 1. 20 puncte - Relevanța proiectului: demonstrarea nevoii identificate (oferirea de date din studii, cercetări, analize constituie avantaj) și modalitatea prin care proiectul răspunde acesteia. Măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme locale reale, măsura în care proiectul propus răspunde temelor menționate în Regulament de către Organizator și se încadrează în una sau mai multe categorii ale Programului. Identificarea unei probleme reale și importante poate fi susținută prin rezultatele unor studii și cercetări, prin consultări la nivelul comunității și/sau prin experiența proprie (observație, discuții etc.).
 2. 20 puncte - Impact și beneficiari - contribuția adusă categoriei/ comunității Se referă la produsele/ rezultatele Proiectului, adică la schimbările potențial generate atât pe termen scurt, cât mai ales mediu și lung, la efectele pozitive sau negative pe care le poate induce, la cele intenționate sau neintenționate. Relevant este și numărul beneficiarilor direcți și indirecți care sunt influențați de către transformarea Proiectului în realitate. Atingerea obiectivelor propuse reprezintă premise pentru impact, însă efectele preconizate sunt cele care oferă dimensiunea acestui criteriu. Esențial este ca Proiectul să crească în timp, iar comunitatea să beneficieze pe termen lung de impactul social, educațional și de mediu generat de acesta. Impactul social în special trebuie să fie semnificativ, astfel încât să poată fi demonstrat, măsurat și comunicat în mod clar. Notă: Întrebarile cheie pentru care trebuie să aflăm răspuns în propunerea de Proiect sunt: „Ce schimbări vor fi generate, realist, de activitățile Proiectului? Ce va fi diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor factori? Viețile câtor oameni vor fi schimbate în bine și cum anume, în mod direct, dar și indirect, în urma implementării Proiectului propus?"
 3. 30 puncte - Fezabilitatea implementării: detalierea obiectivelor SMART (Specific, Măsurabil, Realizabil, orientat spre Rezultat, încadrat în Timp), planului de activități, parteneriatelor propuse – care conduc la implementarea cu succes a proiectului Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile în limita celor 45.000 de euro, realiste și încadrate în timp – până la data de 31 ianuarie 2020. Activitățile trebuie să fie raportate la capacitatea Participantului. Parteneriat – relevanța partenerilor pentru obiectivele vizate.
 4. 10 puncte - Bugetul realist și transparent Acest criteriu se referă la modul în care activitățile/ resursele necesare implementării activităților se reflectă în buget. Costurile trecute în buget sunt cele necesare și reale din piață. Contribuția proprie în proiect (a Participantului și/sau a partenerilor acestuia) trebuie să fie evidențiată prin menționarea sursei/lor și cuantificarea valorii/ contravalorii financiare specifice, în mod realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica legată de resurse mobilizate din comunitate. Cofinanțare și susținere din partea partenerilor – în ce măsură Organizația sau Instituția parteneră asigură cofinanțarea ori suportul, de orice altă natură, pentru atingerea obiectivelor propuse.
 5. 5 puncte - Originalitate/ inovație tehnologică Măsura în care soluțiile propuse sunt inovatoare/ originale/ noi pe piață pentru rezolvarea nevoilor identificate. Proiectul trebuie să dovedească că implementează tehnologii existente sau care folosesc tehnicile și tehnologiile inovatoare precum și componente de digitalizare adaptate cerințelor Proiectelor.
 6. 15 puncte - Sustenabilitatea proiectului – cum se susține proiectul după ce finanțarea este consumată Măsura în care rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din cadrul Proiectului propus au potențial să reziste în timp și după încheierea finanțării. Acest criteriu este echivalent cu potențialul de susținere a efectelor Proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme funcționale, posibil de extins.

Proiectele propuse în competiția “RO SMART în Țara lui Andrei” pot fi implementate pentru orice localitate și comunitate din România. Vor fi finanțate doar proiectele ce au loc pe teritoriul țării.

Un inițiator (persoană fizică, organizație neguvernamentală, instituție publică, autoritate a administrației publice locale, instituție de învățământ) poate înscrie mai multe proiecte, însă poate primi finanțare numai pentru unul dintre ele. În cazul în care se află mai multe proiecte ale aceluiași inițiator în clasamentul final, va fi finanțat proiectul cu punctajul cel mai mare, iar celelalte proiecte vor fi descalificate.

O organizație/instituție gazdă (organizație neguvernamentală, instituție publică, autoritate a administrației publice locale, instituție de învățământ) poate fi partener în mai multe proiecte inițiate de persoane fizice diferite.

De exemplu: trei persoane fizice pot depune proiecte diferite pentru aceeași primărie locală, având acord de găzduire/parteneriat cu primăria respectivă și toate cele trei proiecte pot fi declarate câștigătoare.

 1. Etapa 0 - stabilirea eligibilății proiectelor: după înscrierea în competiție, proiectul și documentele pe care le-ai înscris vor fi verificate pentru a se stabili eligibilitatea lor. Dacă proiectul se încadrează în termenii competiției, acesta va intra în etapa 1 de evaluare. Dacă proiectul nu este eligibil, acesta va fi descalificat.
 2. Etapa 1 - evaluarea proiectelor eligibile cuprinde 2 faze:
  1. Faza votului public: 2 - 15 noiembrie, până la ora 00.00; Ponderea votului public în vederea stabilirii proiectelor finaliste este de 20% din punctajul final pentru etapa 1.
  2. Faza de evaluare a juriului: 2-18 noiembrie, până la ora 00.00; Ponderea evaluării juriului în vederea stabilirii proiectelor finaliste este de 80% din punctajul final pentru etapa 1.
  Proiectele finaliste vor fi anunțate pe 19 noiembrie, până la ora 00:00
 3. Etapa 2 – evaluarea proiectelor finaliste. Etapa finală de evaluare sau pitching day, care se va desfășura într-una din zilele 20-23 noiembrie. Ziua exactă în care are loc jurizarea va fi comunicată cu cel puțin o săptămână înainte. Inițiatorii proiectelor vor susține o prezentare a proiectului în fața juriului (față în față sau online) și vor răspunde întrebărilor acestuia. În urma prezentării, juriul va reevalua proiectele ajunse în etapa 2 de evaluare și va decide clasamentul final.
 4. Câștigătorii competiției vor fi anunțați pe 24 noiembrie, până la ora 00:00. Proiectele câștigătoare vor fi implementate in perioada ianuarie 2019 - 31 ianuarie 2020.

După ce ai trimis proiectul, documentele sunt în curs de verificare și validare. Proiectele eligibile vor intra în etapa 1 de evaluare. Pe site-ul www.taraluiandrei.ro, în secțiunea RO SMART în Țara lui Andrei, vor fi afișate proiectele care merg mai departe în etapa de vot/ jurizare.

Pentru Etapa 1 de evaluare, punctajul final pentru fiecare proiect este compus din 80% evaluarea juriului și 20% votul public. Prin urmare, formula de calcul va fi următoarea: [(X voturi public * 100)/ Y numărul maxim de voturi din partea publicului pe care l-a primit un proiect]*20% + Z punctaj juriu * 80 % = punctaj final.

Iată un exemplu de calcul pentru punctajul final: [(33 voturi public *100)/1686] *20% + 88 punctaj juriu* 80% =53.587079146 (unde 1686 este numărul maxim de voturi din partea publicului pe care l-a primit un proiect, în funcție de acesta, calculându-se, prin regula de 3 simplă, punctajele celorlalte proiecte).

Pentru etapa 2 de evaluare a proiectelor – etapa finală sau pitching day- jurații vor evalua proiectele conform criteriilor comunicate în regulament, în funcție de prezentarea susținută de inițiatori. În această etapă, votul publicului nu mai este luat în calcul.

Asigură-te că ai completat toate câmpurile obligatorii, în limita numărului de caractere cerut. Dacă și după această verificare încă mai întâmpini dificultăți, scrie-ne un email pe adresa idei@taraluiandrei.ro sau sună-ne la numărul de telefon 0758.036.832 (apel taxabil normal, conform planurilor tarifare proprii ale apelanţilor) în perioada 10 septembrie - 23 octombrie, luni – vineri, între orele 10.00 – 18.00, doar în zilele lucrătoare.

Proiectul tău trebuie să aibă ca principal finanțator compania OMV Petrom. Însă aceasta nu înseamnă că nu poți avea și alți co-finanțatori, cât timp ei nu au titlul de „finanțatori unici/ principali”. Cu alte cuvinte, nu trebuie să existe un contract de finanțare pentru proiectul propus, cu un alt finanțator – companie, care prevede că respectiva companie are calitatea de finanțator unic/ principal. Co-finanțarea proiectului e chiar indicată și poate aduce ideii tale puncte în plus la criteriul „sustenabilitate” - un proiect care beneficiază de surse multiple de finanțare sau care adună în jurul său sprijin din partea mai multor parteneri este unul care își poate atinge mai ușor și mai eficient obiectivele propuse.

 1. Formularul de participare a fost completat integral până la termenul limită.
 2. Participantul persoană fizică a încheiat un acord cu o organizație/instituție gazdă ce are personalitate juridică – organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), instituție publică sau autoritate a administrației publice locale (primărie / consiliu local, etc.), unitate/instituție de învățământ din sistemul de stat (școală, universitate etc.); în cazul unitaților /instituțiilor de învățământ fără personalitate juridică, se va încheia un contract tripartit, ce va include și structura de coordonare de care aceasta din urmă aparține. Organizațiile/ instituțiile care depun proiecte în nume propriu nu trebuie să încheie parteneriate.
 3. Proiectul înscris în Program trebuie să se desfăşoare pe teritoriul României
 4. Impactul proiectelor înscrise în Program trebuie să fie în rândul cetățenilor comunității cărei i se adresează, nu în interesul personal
 5. Suma solicitată de aplicant pentru implementarea proiectului nu depășește 45.000 EUR.
 6. Conform Regulamentului, o persoană fizică, organizație neguvernamentală, autoritate a administrației publice locale, instituție de învățământ sau instituție publică poate înscrie mai multe proiecte în cadrul programului “RO SMART în Țara lui Andrei” , însă poate primi finanțare numai pentru unul dintre ele. În cazul în care se află mai multe proiecte ale aceluiași inițiator în clasamentul final, va fi finanțat proiectul cu punctajul cel mai mare, iar celelalte proiecte vor fi descalificate. O organizație/ instituție gazdă poate fi partener în mai multe proiecte inițiate de persoane fizice diferite (de ex: trei persoane fizice pot depune proiecte diferite pentru aceeași primărie locală, având acord de găzduire cu primăria respectivă și toate cele trei proiecte pot fi declarate câștigătoare.)
 7. Implementarea proiectului va fi demarată în primele 2 luni de la primirea finanțării.
 8. În cadrul proiectului propus nu există alți finanțatori-companii cu statutul de finanțatori sau parteneri unici/principali.
 9. Perioada propusă pentru implementarea proiectului nu depășeste 31 ianuarie 2020.
 10. Participanții trebuie să facă dovada că proiectul va beneficia de expertiza necesară în domeniu (persoana fizică sau cel puțin un membru al organizației sau instituției gazdă, respectiv organizația sau instituția deține o experiență de minimum 1 ani și/sau expertiză specifică în derularea de proiecte și acțiuni în domeniul respectiv pentru a fi eligibili pentru finanțări).
 11. Contribuția organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și unitaților/instituțiilor de învățământ participante, a organizațiilor/instituțiilor gazdă și/sau a partenerilor acestora în proiectul propus este de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului. Restul de minim 5% revine în responsabilitatea aplicantului (contribuția poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile. Recomandăm ca solicitantul finanțării să cuantifice aceste resurse, arătând finanțatorului valoarea/contravaloarea acestora, în economia bugetului total.

Proiectele care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de evaluare.

Proiectele care au ca scop exclusiv sau în principal renovarea sau reabilitarea de clădiri/ spații etc., NU sunt eligibile pentru finanțare.

Contribuția inițiatorilor în proiectul propus trebuie să fie de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului respectiv, restul de minim 5% revenind în responsabilitatea aplicantului. Contribuția proprie poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile, servicii etc.

Solicitantul trebuie să cuantifice aceste resurse, arătând alocarea/ contravaloarea lor în bugetul total al proiectului. Astfel, contribuția proprie (a solicitantului și/sau a partenerilor acestuia) trebuie să fie evidențiată prin menționarea sursei/lor și cuantificarea valorii/contravalorii financiare specifice, în mod realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica Buget din formularul de înscriere.

Plata salariilor sau a altor sume ce ar fi achitate șefilor/ managerilor/ coordonatorilor/ responsabililor de activități pentru proiectul înscris în competiție nu reprezintă un cost eligibil pentru a fi inclus în buget. Nu sunt eligibile, în general, salarii sau orice alte tipuri de remunerație pentru reprezentanții aplicantului, organizației gazdă sau partenerilor acestuia/ acestora, nici pentru grupurile de persoane implicate ca voluntari în implementarea proiectului.

Pot fi acoperite doar onorarii pentru eventuali specialişti necesari pentru desfăşurarea unor activităţi, care nu pot fi găsiţi ca voluntari în cadrul organizațiilor/instituțiilor participante sau în comunitate.

Nu sunt eligibile proiectele ale căror costuri de implementare ce urmează a fi finanţate privesc una dintre următoarele categorii de cheltuieli:

 • investițiile în spații, sedii, construcții sau alte obiective, dacă aceste cheltuieli nu sunt în beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă (dacă nu reprezintă o componentă esențială pentru proiect);
 • costuri de chirie pentru sediul participantului, organizației/instituției gazdă, partenerilor de proiect și/sau al oricărui alt terț, de orice natură ar fi acesta;
 • achiziția sau închirierea de autovehicule, dacă acestea nu sunt în beneficiul direct al proiectului nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă;
 • costuri deja finanțate din alte surse/ pentru acoperirea unor altor proiecte/ finanțări/ sponsorizări;
 • dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare nebancare;
 • credite către terțe părți;
 • amenzi și penalități;
 • datorii de orice fel ale Participanților și provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • orice costuri efectuate înainte de semnarea contractului de grant pentru activitățile din proiect și respectiv după încheierea perioadei de derulare a proiectului;
 • burse individuale sau taxe de participare;
 • costuri cu tratamente medicale individuale;
 • ajutor umanitar;
 • activităţi de prozelitism;
 • premii în bani;
 • costuri de amortizare și leasing;
 • taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar și/sau partener/i, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

Ai la dispoziție numai 1 vot, pentru un singur proiect.

Pentru a putea vota un proiect înscris în competiție este necesar să ai un cont de utilizator pe site-ul www.taraluiandrei.ro. Click aici pentru a accesa pagina unde îți poți crea contul.

Nu există un prag minim sau maxim de proiecte ce ar trebui să fie finanțate. Proiectele finanțate vor fi selectate în urma clasamentului final, până la acoperirea sumei totale de finanțare de 400.000 EURO

Inițiatorii proiectelor pot cere finanțări de până la 45.000 de euro. Spre exemplu, în funcție de suma cerută de inițiatori, OMV Petrom poate să acorde finanțare unui număr de 8 Proiecte de 45.000 EURO sau unui număr de 20 de Proiecte de 20.000 EURO. În cazul în care valoarea finanțării proiectelor câștigătoare nu atinge exact limita maximă de 400.000 EURO, OMV Petrom nu este obligat să acorde toată suma.

LIFE IS HARD va oferi consultanță software și tehnică în implementarea proiectelor câștigătoare, care va consta în maximum 30 de ore alocate nevoilor proiectelor. Consultanța poate să vizeze suport pentru dezvoltarea platformelor/ aplicațiilor, mentorat, testarea produsului, product design, coding etc. Aceasta se va realiza pentru fiecare echipă câștigătoare în parte, în funcție de nevoile proiectului. LIFE IS HARD S.A. este prima companie românească de software listată la Bursa de Valori Bucureşti - piaţă AeRo – și are 14 ani experiență în dezvoltarea de aplicații pentru piața B2B. Din 2017, LIFE IS HARD dezvoltă soluții de facilitare a dezvoltării comunităților prin tehnologie și este implicată în susținerea proiectelor smart city în România.

Proiectele câștigătoare vor fi implementate în perioada ianuarie 2019 - 31 ianuarie 2020.

O societate comercială/ companie nu poate înscrie un proiect. Dar, managerul societății comerciale sau un alt reprezentant poate înscrie în calitate de persoană fizică un proiect, dacă are un parteneriat cu una din entitățile eligibile din competiție (un ONG/ Instituție publică/ Autorități ale administrației publice/ unități și instituții de învățământ din sistemul de stat).

Juriul va fi format din maximum 15 jurați - experți în domeniul dezvoltării durabile, în implementarea de proiecte de smart cities sau proiecte pentru comunitate. Componența juriului va fi comunicată pe www.taraluiandrei.ro.

Câștigătorii vor primi finanțarea printr-un contract de sponsorizare care se va semna cu OMV Petrom. Acesta va include cererea de finanţare aprobată, cu bugetul aferent, ca și restul anexelor. Aranjamentele contractuale şi transferul fondurilor vor fi administrate de către OMV Petrom.

După confirmarea proiectelor câștigătoare, va începe procesul de contractare. Pentru a îndeplini formalitățile legale, participanții ajunși în etapa de pitching day au obligația să transmită în perioada 19 – 23 noiembrie documentele menționate în Anexa 1 din Regulamentul competiției.

Banii vor fi acordați prin contract de sponsorizare, incheiat între OMV Petrom și organizațiile sau instituțiile aplicante/ gazdă. Toate transferurile, plăţile şi raportările financiare vor fi exprimate în lei, considerând echivalentul în lei la cursul de schimb de 1 EUR = 4,55 lei.

Beneficiarii contractelor trebuie să întocmească și să înainteze către OMV Petrom rapoarte intermediare și finale, folosind modelele de rapoarte puse la dispoziție. Termenele de raportare vor fi stabilite la momentul contractării, ținând cont de activitățile, necesitățile financiare prin raport cu acestea și durata proiectului. Fiecare proiect va avea și o raportare finală, ce va fi transmisă către OMV Petrom în termen de maximum 1 lună de la data finalizării proiectului.

Documente necesare înscrierii (detalii în formularul de înscriere):

Buget Descarcă

Acord de găzduire Descarcă

Declarație pe proprie răspundere pentru persoană fizică Descarcă

Declarație pe proprie răspundere pentru persoană juridică Descarcă

Întrebări frecvente

Competiția dorește să atragă proiecte smart din cele 8 domenii: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu, care adresează o nevoie a comunității, astfel încât viața cetățenilor să fie mai bună. Un proiect SMART este cel care:

 • Eficientiează consumul de resurse
 • Monitorizează date de interes public
 • Reduce cheltuielile pe termen lung și mediu
 • Îmbunătățește serviciile publice sau îl ajută pe cetățean să fie mai conectat la serviciile publice
 • Formează comunități inclusive
 • Crește calitatea vieții și nivelul de comfort al cetățenilor

Competiția „RO SMART în Țara lui Andrei” este destinată persoanelor fizice (indivizi), organizațiilor neguvernamentale, unităților/instituțiilor de învățământ din sistemul public (școală, liceu, școală profesională, universitate etc.), autorităților ale administrației publice locale sau instituții publice din România (primărie / consiliu local etc.)

Pentru a fi eligibile, persoanele fizice trebuie să încheie un acord de găzduire cu una din entitățile enumerate mai sus, entități ce vor avea rol de „Organizație/Instituție gazdă”. Unitățile/instituțiile de învățământ aplicante sau care îndeplinesc calitatea de ”instituții gazdă”, dar nu au personalitate juridică, vor încheia un contract și cu structura de coordonare de care aparțin.

Da. Pentru ca înscrierea să fie eligibilă, trebuie completat integral formularul online disponibil în secțiunea RO SMART în Țara lui Andrei, în tab-ul Înscrie un proiect. Primul pas pentru a-ți înscrie proiectul în competiție este să te loghezi sau să îți creezi cont pe www.taraluiandrei.ro. Click aici pentru a accesa pagina unde îți poți crea contul. Următorul pas este să mergi, și să completezi online formularul de înscriere în competiție în perioada 10 septembrie – 23 octombrie 2018, până cel târziu la ora 00.00.

Odată cu completarea formularelor de înscriere, participanții sunt obligați să furnizeze documentele menționate mai jos.

În cazul în care aplici ca persoană fizică în parteneriat cu organizații non-guvernamentale fără scop lucrativ/ unități și instituții de învățământ/ autorități ale administrației publice sau alte instituții publice (primării, consilii locale etc.), se solicită:

 • Detalierea bugetului de implementare a proiectului pentru care se solicită finanţarea conform modelului publicat pe site.
 • Declarație pe propria răspundere că atât persoana fizică , cât și organizația gazdă nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private și sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv ai drepturilor de autor, în privința oricăror materiale utilizate în realizarea Proiectelor sau, după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților, în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament;
 • Acordul de găzduire cu organizațiile neguvernamentale/ unități și instituții de învățământ/ autorități ale administrației publice sau alte instituții publice (primării, consilii locale etc.) cu care persoana fizică aplică în competiție.

În cazul în care aplici ca organizație neguvernamentală/ unitate sau instituție de învățământ/ autoritate a administrației publice sau altă instituție publică (primărie, consiliu local etc.), se solicită:

 • Detalierea bugetului de implementare a proiectului pentru care se solicită finanţarea conform modelului publicat pe site.
 • Declarație pe propria răspundere că organizația neguvernamentală/ unitatea sau instituția de învățământ/ autoritatea administrației publice sau instituția publică (primărie, consiliu local etc.), nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private și sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv ai drepturilor de autor, în privința oricăror materiale utilizate în realizarea Proiectelor sau, după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților
 • (dacă este cazul) Acordul de găzduire cu organizațiile neguvernamentale/ unități și instituții de învățământ/ autorități ale administrației publice sau alte instituții publice (primării, consilii locale etc). Vezi răspunsul la întrebarea 5 pentru condițiile de încheiere a acestui acord în cazul în care aplici ca organizație/ instituție.

Ca organizație/ instituție inițiatoare, ai nevoie de un acord de găzduire doar dacă proiectul propus este în beneficiul unei alte organizații/ instituții – de exemplu, dacă un ONG inițiază un proiect pentru o școală, va fi nevoie de acord de găzduire încheiat cu școala respectivă unde are loc implementarea proiectului.

Dacă participi în competiție ca persoană fizică, este nevoie să închei un acord cu o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), autoritate a administrației publice locale instituție publică sau de învățământ din sistemul de stat, care va juca rol de organizație/ instituție gazdă.

Organizația/instituția gazdă trebuie să fie relevantă pentru ideea de proiect pe care o propui, respectiv să-și desfășoare activitatea în domeniul corespunzător proiectului înscris în program, conform actului constitutiv și statutului, precum și hotărârii judecătorești de acordare a personalități juridice și înregistrărilor din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ori actului de reglementare a activității acestora, după caz.

Acordul de găzduire a proiectului va fi obligatoriu încheiat în formă scrisă (purtând ștampila și semnătura reprezentantului legal al organizației/ instituției gazdă) și va conține înțelegerea părților (participant persoană fizică și organizație/ instituție gazdă) cu privire la colaborarea acestora în legătură cu proiectul și competiția.

Dacă proiectul este câștigător, OMV Petrom va încheia contractul de sponsorizare cu organizația/instituția gazdă. Prin acordul de găzduire a proiectului, respectiva organizație/ instituție își exprimă acordul, disponibilitatea și competența de a gestiona finanțarea primită. Prin înscrierea în program, în baza acordului de găzduire, participantul garantează OMV Petrom că organizația/instituția gazdă cunoaște în întregime conținutul Regulamentului, pe care se obligă să îl respecte.

Organizația/instituția gazdă va deține, în consecință, răspunderea contractuală în raport cu OMV Petrom, cu obligațiile ce decurg din această calitate: justificarea cheltuielilor, rapoarte de activitate și financiare etc.

De asemenea, organizația/instituția gazdă va avea responsabilitatea de a implementa proiectul alături de participant, asigurându-se de bunul mers al activităților și asigurând tot sprijinul necesar inițiatorului. Ca participant persoană fizică (inițiator al proiectului propus), vei avea rolul de coordonator al activităților de implementare, dar responsabilitățile sunt împărțite între inițiator și organizația/instituția gazdă.

Descarcă documentul de pe site (Acord găzduire proiect), completează-l cu datele tale și ale organizației/instituției gazdă, descrie rolul fiecăruia în proiect, apoi încarcă-l în câmpul destinat din cadrul formularului online.

În cadrul ediției din 2018 a competiției “RO SMART în Țara lui Andrei”, OMV Petrom va oferi finanțări de până la 45.000 pentru fiecare proiect, iar valoarea totală a finanțării va fi de 400.000 euro. Vor fi alocate finanțări în limita sumei totale disponibile.

 1. 20 puncte - Relevanța proiectului: demonstrarea nevoii identificate (oferirea de date din studii, cercetări, analize constituie avantaj) și modalitatea prin care proiectul răspunde acesteia. Măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme locale reale, măsura în care proiectul propus răspunde temelor menționate în Regulament de către Organizator și se încadrează în una sau mai multe categorii ale Programului. Identificarea unei probleme reale și importante poate fi susținută prin rezultatele unor studii și cercetări, prin consultări la nivelul comunității și/sau prin experiența proprie (observație, discuții etc.).
 2. 20 puncte - Impact și beneficiari - contribuția adusă categoriei/ comunității Se referă la produsele/ rezultatele Proiectului, adică la schimbările potențial generate atât pe termen scurt, cât mai ales mediu și lung, la efectele pozitive sau negative pe care le poate induce, la cele intenționate sau neintenționate. Relevant este și numărul beneficiarilor direcți și indirecți care sunt influențați de către transformarea Proiectului în realitate. Atingerea obiectivelor propuse reprezintă premise pentru impact, însă efectele preconizate sunt cele care oferă dimensiunea acestui criteriu. Esențial este ca Proiectul să crească în timp, iar comunitatea să beneficieze pe termen lung de impactul social, educațional și de mediu generat de acesta. Impactul social în special trebuie să fie semnificativ, astfel încât să poată fi demonstrat, măsurat și comunicat în mod clar. Notă: Întrebarile cheie pentru care trebuie să aflăm răspuns în propunerea de Proiect sunt: „Ce schimbări vor fi generate, realist, de activitățile Proiectului? Ce va fi diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor factori? Viețile câtor oameni vor fi schimbate în bine și cum anume, în mod direct, dar și indirect, în urma implementării Proiectului propus?"
 3. 30 puncte - Fezabilitatea implementării: detalierea obiectivelor SMART (Specific, Măsurabil, Realizabil, orientat spre Rezultat, încadrat în Timp), planului de activități, parteneriatelor propuse – care conduc la implementarea cu succes a proiectului Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile în limita celor 45.000 de euro, realiste și încadrate în timp – până la data de 31 ianuarie 2020. Activitățile trebuie să fie raportate la capacitatea Participantului. Parteneriat – relevanța partenerilor pentru obiectivele vizate.
 4. 10 puncte - Bugetul realist și transparent Acest criteriu se referă la modul în care activitățile/ resursele necesare implementării activităților se reflectă în buget. Costurile trecute în buget sunt cele necesare și reale din piață. Contribuția proprie în proiect (a Participantului și/sau a partenerilor acestuia) trebuie să fie evidențiată prin menționarea sursei/lor și cuantificarea valorii/ contravalorii financiare specifice, în mod realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica legată de resurse mobilizate din comunitate. Cofinanțare și susținere din partea partenerilor – în ce măsură Organizația sau Instituția parteneră asigură cofinanțarea ori suportul, de orice altă natură, pentru atingerea obiectivelor propuse.
 5. 5 puncte - Originalitate/ inovație tehnologică Măsura în care soluțiile propuse sunt inovatoare/ originale/ noi pe piață pentru rezolvarea nevoilor identificate. Proiectul trebuie să dovedească că implementează tehnologii existente sau care folosesc tehnicile și tehnologiile inovatoare precum și componente de digitalizare adaptate cerințelor Proiectelor.
 6. 15 puncte - Sustenabilitatea proiectului – cum se susține proiectul după ce finanțarea este consumată Măsura în care rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din cadrul Proiectului propus au potențial să reziste în timp și după încheierea finanțării. Acest criteriu este echivalent cu potențialul de susținere a efectelor Proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme funcționale, posibil de extins.

Proiectele propuse în competiția “RO SMART în Țara lui Andrei” pot fi implementate pentru orice localitate și comunitate din România. Vor fi finanțate doar proiectele ce au loc pe teritoriul țării.

Un inițiator (persoană fizică, organizație neguvernamentală, instituție publică, autoritate a administrației publice locale, instituție de învățământ) poate înscrie mai multe proiecte, însă poate primi finanțare numai pentru unul dintre ele. În cazul în care se află mai multe proiecte ale aceluiași inițiator în clasamentul final, va fi finanțat proiectul cu punctajul cel mai mare, iar celelalte proiecte vor fi descalificate.

O organizație/instituție gazdă (organizație neguvernamentală, instituție publică, autoritate a administrației publice locale, instituție de învățământ) poate fi partener în mai multe proiecte inițiate de persoane fizice diferite.

De exemplu: trei persoane fizice pot depune proiecte diferite pentru aceeași primărie locală, având acord de găzduire/parteneriat cu primăria respectivă și toate cele trei proiecte pot fi declarate câștigătoare.

 1. Etapa 0 - stabilirea eligibilății proiectelor: după înscrierea în competiție, proiectul și documentele pe care le-ai înscris vor fi verificate pentru a se stabili eligibilitatea lor. Dacă proiectul se încadrează în termenii competiției, acesta va intra în etapa 1 de evaluare. Dacă proiectul nu este eligibil, acesta va fi descalificat.
 2. Etapa 1 - evaluarea proiectelor eligibile cuprinde 2 faze:
  1. Faza votului public: 2 - 15 noiembrie, până la ora 00.00; Ponderea votului public în vederea stabilirii proiectelor finaliste este de 20% din punctajul final pentru etapa 1.
  2. Faza de evaluare a juriului: 2-18 noiembrie, până la ora 00.00; Ponderea evaluării juriului în vederea stabilirii proiectelor finaliste este de 80% din punctajul final pentru etapa 1.
  Proiectele finaliste vor fi anunțate pe 19 noiembrie, până la ora 00:00
 3. Etapa 2 – evaluarea proiectelor finaliste. Etapa finală de evaluare sau pitching day, care se va desfășura într-una din zilele 20-23 noiembrie. Ziua exactă în care are loc jurizarea va fi comunicată cu cel puțin o săptămână înainte. Inițiatorii proiectelor vor susține o prezentare a proiectului în fața juriului (față în față sau online) și vor răspunde întrebărilor acestuia. În urma prezentării, juriul va reevalua proiectele ajunse în etapa 2 de evaluare și va decide clasamentul final.
 4. Câștigătorii competiției vor fi anunțați pe 24 noiembrie, până la ora 00:00. Proiectele câștigătoare vor fi implementate in perioada ianuarie 2019 - 31 ianuarie 2020.

După ce ai trimis proiectul, documentele sunt în curs de verificare și validare. Proiectele eligibile vor intra în etapa 1 de evaluare. Pe site-ul www.taraluiandrei.ro, în secțiunea RO SMART în Țara lui Andrei, vor fi afișate proiectele care merg mai departe în etapa de vot/ jurizare.

Pentru Etapa 1 de evaluare, punctajul final pentru fiecare proiect este compus din 80% evaluarea juriului și 20% votul public. Prin urmare, formula de calcul va fi următoarea: [(X voturi public * 100)/ Y numărul maxim de voturi din partea publicului pe care l-a primit un proiect]*20% + Z punctaj juriu * 80 % = punctaj final.

Iată un exemplu de calcul pentru punctajul final: [(33 voturi public *100)/1686] *20% + 88 punctaj juriu* 80% =53.587079146 (unde 1686 este numărul maxim de voturi din partea publicului pe care l-a primit un proiect, în funcție de acesta, calculându-se, prin regula de 3 simplă, punctajele celorlalte proiecte).

Pentru etapa 2 de evaluare a proiectelor – etapa finală sau pitching day- jurații vor evalua proiectele conform criteriilor comunicate în regulament, în funcție de prezentarea susținută de inițiatori. În această etapă, votul publicului nu mai este luat în calcul.

Asigură-te că ai completat toate câmpurile obligatorii, în limita numărului de caractere cerut. Dacă și după această verificare încă mai întâmpini dificultăți, scrie-ne un email pe adresa idei@taraluiandrei.ro sau sună-ne la numărul de telefon 0758.036.832 (apel taxabil normal, conform planurilor tarifare proprii ale apelanţilor) în perioada 10 septembrie - 23 octombrie, luni – vineri, între orele 10.00 – 18.00, doar în zilele lucrătoare.

Proiectul tău trebuie să aibă ca principal finanțator compania OMV Petrom. Însă aceasta nu înseamnă că nu poți avea și alți co-finanțatori, cât timp ei nu au titlul de „finanțatori unici/ principali”. Cu alte cuvinte, nu trebuie să existe un contract de finanțare pentru proiectul propus, cu un alt finanțator – companie, care prevede că respectiva companie are calitatea de finanțator unic/ principal. Co-finanțarea proiectului e chiar indicată și poate aduce ideii tale puncte în plus la criteriul „sustenabilitate” - un proiect care beneficiază de surse multiple de finanțare sau care adună în jurul său sprijin din partea mai multor parteneri este unul care își poate atinge mai ușor și mai eficient obiectivele propuse.

 1. Formularul de participare a fost completat integral până la termenul limită.
 2. Participantul persoană fizică a încheiat un acord cu o organizație/instituție gazdă ce are personalitate juridică – organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), instituție publică sau autoritate a administrației publice locale (primărie / consiliu local, etc.), unitate/instituție de învățământ din sistemul de stat (școală, universitate etc.); în cazul unitaților /instituțiilor de învățământ fără personalitate juridică, se va încheia un contract tripartit, ce va include și structura de coordonare de care aceasta din urmă aparține. Organizațiile/ instituțiile care depun proiecte în nume propriu nu trebuie să încheie parteneriate.
 3. Proiectul înscris în Program trebuie să se desfăşoare pe teritoriul României
 4. Impactul proiectelor înscrise în Program trebuie să fie în rândul cetățenilor comunității cărei i se adresează, nu în interesul personal
 5. Suma solicitată de aplicant pentru implementarea proiectului nu depășește 45.000 EUR.
 6. Conform Regulamentului, o persoană fizică, organizație neguvernamentală, autoritate a administrației publice locale, instituție de învățământ sau instituție publică poate înscrie mai multe proiecte în cadrul programului “RO SMART în Țara lui Andrei” , însă poate primi finanțare numai pentru unul dintre ele. În cazul în care se află mai multe proiecte ale aceluiași inițiator în clasamentul final, va fi finanțat proiectul cu punctajul cel mai mare, iar celelalte proiecte vor fi descalificate. O organizație/ instituție gazdă poate fi partener în mai multe proiecte inițiate de persoane fizice diferite (de ex: trei persoane fizice pot depune proiecte diferite pentru aceeași primărie locală, având acord de găzduire cu primăria respectivă și toate cele trei proiecte pot fi declarate câștigătoare.)
 7. Implementarea proiectului va fi demarată în primele 2 luni de la primirea finanțării.
 8. În cadrul proiectului propus nu există alți finanțatori-companii cu statutul de finanțatori sau parteneri unici/principali.
 9. Perioada propusă pentru implementarea proiectului nu depășeste 31 ianuarie 2020.
 10. Participanții trebuie să facă dovada că proiectul va beneficia de expertiza necesară în domeniu (persoana fizică sau cel puțin un membru al organizației sau instituției gazdă, respectiv organizația sau instituția deține o experiență de minimum 1 ani și/sau expertiză specifică în derularea de proiecte și acțiuni în domeniul respectiv pentru a fi eligibili pentru finanțări).
 11. Contribuția organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și unitaților/instituțiilor de învățământ participante, a organizațiilor/instituțiilor gazdă și/sau a partenerilor acestora în proiectul propus este de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului. Restul de minim 5% revine în responsabilitatea aplicantului (contribuția poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile. Recomandăm ca solicitantul finanțării să cuantifice aceste resurse, arătând finanțatorului valoarea/contravaloarea acestora, în economia bugetului total.

Proiectele care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de evaluare.

Proiectele care au ca scop exclusiv sau în principal renovarea sau reabilitarea de clădiri/ spații etc., NU sunt eligibile pentru finanțare.

Contribuția inițiatorilor în proiectul propus trebuie să fie de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului respectiv, restul de minim 5% revenind în responsabilitatea aplicantului. Contribuția proprie poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile, servicii etc.

Solicitantul trebuie să cuantifice aceste resurse, arătând alocarea/ contravaloarea lor în bugetul total al proiectului. Astfel, contribuția proprie (a solicitantului și/sau a partenerilor acestuia) trebuie să fie evidențiată prin menționarea sursei/lor și cuantificarea valorii/contravalorii financiare specifice, în mod realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica Buget din formularul de înscriere.

Plata salariilor sau a altor sume ce ar fi achitate șefilor/ managerilor/ coordonatorilor/ responsabililor de activități pentru proiectul înscris în competiție nu reprezintă un cost eligibil pentru a fi inclus în buget. Nu sunt eligibile, în general, salarii sau orice alte tipuri de remunerație pentru reprezentanții aplicantului, organizației gazdă sau partenerilor acestuia/ acestora, nici pentru grupurile de persoane implicate ca voluntari în implementarea proiectului.

Pot fi acoperite doar onorarii pentru eventuali specialişti necesari pentru desfăşurarea unor activităţi, care nu pot fi găsiţi ca voluntari în cadrul organizațiilor/instituțiilor participante sau în comunitate.

Nu sunt eligibile proiectele ale căror costuri de implementare ce urmează a fi finanţate privesc una dintre următoarele categorii de cheltuieli:

 • investițiile în spații, sedii, construcții sau alte obiective, dacă aceste cheltuieli nu sunt în beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă (dacă nu reprezintă o componentă esențială pentru proiect);
 • costuri de chirie pentru sediul participantului, organizației/instituției gazdă, partenerilor de proiect și/sau al oricărui alt terț, de orice natură ar fi acesta;
 • achiziția sau închirierea de autovehicule, dacă acestea nu sunt în beneficiul direct al proiectului nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă;
 • costuri deja finanțate din alte surse/ pentru acoperirea unor altor proiecte/ finanțări/ sponsorizări;
 • dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare nebancare;
 • credite către terțe părți;
 • amenzi și penalități;
 • datorii de orice fel ale Participanților și provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • orice costuri efectuate înainte de semnarea contractului de grant pentru activitățile din proiect și respectiv după încheierea perioadei de derulare a proiectului;
 • burse individuale sau taxe de participare;
 • costuri cu tratamente medicale individuale;
 • ajutor umanitar;
 • activităţi de prozelitism;
 • premii în bani;
 • costuri de amortizare și leasing;
 • taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar și/sau partener/i, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

Ai la dispoziție numai 1 vot, pentru un singur proiect.

Pentru a putea vota un proiect înscris în competiție este necesar să ai un cont de utilizator pe site-ul www.taraluiandrei.ro. Click aici pentru a accesa pagina unde îți poți crea contul.

Nu există un prag minim sau maxim de proiecte ce ar trebui să fie finanțate. Proiectele finanțate vor fi selectate în urma clasamentului final, până la acoperirea sumei totale de finanțare de 400.000 EURO

Inițiatorii proiectelor pot cere finanțări de până la 45.000 de euro. Spre exemplu, în funcție de suma cerută de inițiatori, OMV Petrom poate să acorde finanțare unui număr de 8 Proiecte de 45.000 EURO sau unui număr de 20 de Proiecte de 20.000 EURO. În cazul în care valoarea finanțării proiectelor câștigătoare nu atinge exact limita maximă de 400.000 EURO, OMV Petrom nu este obligat să acorde toată suma.

LIFE IS HARD va oferi consultanță software și tehnică în implementarea proiectelor câștigătoare, care va consta în maximum 30 de ore alocate nevoilor proiectelor. Consultanța poate să vizeze suport pentru dezvoltarea platformelor/ aplicațiilor, mentorat, testarea produsului, product design, coding etc. Aceasta se va realiza pentru fiecare echipă câștigătoare în parte, în funcție de nevoile proiectului. LIFE IS HARD S.A. este prima companie românească de software listată la Bursa de Valori Bucureşti - piaţă AeRo – și are 14 ani experiență în dezvoltarea de aplicații pentru piața B2B. Din 2017, LIFE IS HARD dezvoltă soluții de facilitare a dezvoltării comunităților prin tehnologie și este implicată în susținerea proiectelor smart city în România.

Proiectele câștigătoare vor fi implementate în perioada ianuarie 2019 - 31 ianuarie 2020.

O societate comercială/ companie nu poate înscrie un proiect. Dar, managerul societății comerciale sau un alt reprezentant poate înscrie în calitate de persoană fizică un proiect, dacă are un parteneriat cu una din entitățile eligibile din competiție (un ONG/ Instituție publică/ Autorități ale administrației publice/ unități și instituții de învățământ din sistemul de stat).

Juriul va fi format din maximum 15 jurați - experți în domeniul dezvoltării durabile, în implementarea de proiecte de smart cities sau proiecte pentru comunitate. Componența juriului va fi comunicată pe www.taraluiandrei.ro.

Câștigătorii vor primi finanțarea printr-un contract de sponsorizare care se va semna cu OMV Petrom. Acesta va include cererea de finanţare aprobată, cu bugetul aferent, ca și restul anexelor. Aranjamentele contractuale şi transferul fondurilor vor fi administrate de către OMV Petrom.

După confirmarea proiectelor câștigătoare, va începe procesul de contractare. Pentru a îndeplini formalitățile legale, participanții ajunși în etapa de pitching day au obligația să transmită în perioada 19 – 23 noiembrie documentele menționate în Anexa 1 din Regulamentul competiției.

Banii vor fi acordați prin contract de sponsorizare, incheiat între OMV Petrom și organizațiile sau instituțiile aplicante/ gazdă. Toate transferurile, plăţile şi raportările financiare vor fi exprimate în lei, considerând echivalentul în lei la cursul de schimb de 1 EUR = 4,55 lei.

Beneficiarii contractelor trebuie să întocmească și să înainteze către OMV Petrom rapoarte intermediare și finale, folosind modelele de rapoarte puse la dispoziție. Termenele de raportare vor fi stabilite la momentul contractării, ținând cont de activitățile, necesitățile financiare prin raport cu acestea și durata proiectului. Fiecare proiect va avea și o raportare finală, ce va fi transmisă către OMV Petrom în termen de maximum 1 lună de la data finalizării proiectului.

Iată care sunt ideile care vor trece în etapa următoare a competiției RO SMART!


Mai departe, inițiatorii de proiecte își vor susține ideea în fața juriului.


Pe 24 noiembrie, vei afla care sunt proiectele care vor face România mai SMART!

Educaţie

Menu 1

Some content in menu 1.

Menu 2

Some content in menu 2.

Competiția RO SMART și-a desemnat câștigătorii!
Acestea sunt proiectele care pot schimba România prin tehnologie!
Valoarea totală a granturilor oferite de OMV Petrom este de 400.000 de euro.

Câștigători

Științele - de la Teorie la Experimentare și Motivare în Laurian

Prăjinariu Mihaela-Liliana Director

Municipiul Botoșani, Județul Botoșani

Proiectul are scopul de a realiza o abordare unică, integratoare a predării și învățării științelor, matematicii și tehnologiei, cu accent pe aplicabilitatea acestora în viața reală. Ne dorim ca prin acest proiect să inovăm procesul educațional printr-o abordare STEM multi-disciplinară și integrată a învățării știintei, tehnologiei, ingineriei și matematicii. Profesorii vor coordona elevii în procesul de învățare prin experimentare și vor urmări creșterea gradului de aplicabilitate a conceptelor științifice în rezolvarea problemelor din viața reală. Vom dota școala cu un laborator teoretic (virtual) cu echipamente şi software-uri interactive, pentru realizarea lecțiilor virtuale online și un laborator experimental cu echipamente şi utilităţi necesare pentru experimente în chimie şi fizică. Vom achiziționa, pe lângă calculatoare, tablă interactivă, vizualizator documente, kituri experimentale pentru fizică( fenomene termice, electricitate și magnetism) și un kit pentru chimie organică și anorganică (gimnaziu și liceu). În laboratorul experimental va fi valorificată și imprimanta 3D a școlii. Profesorii vor crea activități de învățare bazate pe explorare, investigare și anchetă. Elevii vor realiza proiecte în echipă, dezvoltând competențe de colaborare și spirit de echipă. Temele de proiecte vor aborda probleme din viața reală (schimbarea climei, energii alternative, alimentație sănătoasă, modelarea tridimensională a obiectelor etc). Abordarea STEM în învățare va fi întărită de colaborarea cu partenerii economici din comunitatea locală și companiile care vor furniza know-how –ul necesar pentru cunoașterea realităților unui loc de muncă, vor prezenta și promova modele de cariere în domeniu. Profesorii se vor organiza în echipe multi-disciplinare care vor dezvolta teme cu elevii din diferite perspective științifice și practice. Temele abordate vor conduce la o învățare experențială prin participarea elevilor la lecții virtuale și realizarea de experimente. Activitățile centrate pe elev și pe aplicații practice vor fi organizate intr-o colecție de lecții și proiecte, publicată pe platforme educaționale, care vor constitui un model de bune practici pentru școlile din România.

Sansa la educatie pentru toti!

Ana Florina Dumitrescu/Presedinte

Municipiul Pitesti, Judetul Arges

In Romania integrarea copiilor cu tulburari de spectru autist (TSA) este un proces mult ingreunat. Curriculum scolar dezvoltat de Ministerul Educatiei pune copiii cu autism in fata unui sistem rigid, inadecvata pentru pregatirea, instruirea si evaluarea lor. „Sansa la educatie pentru toti!” are drept scop imbunatatirea procesului educational pentru copiii cu cerinte educationale speciale (CES, printre care si cu TSA), si sansa la integrare reala in invatamantul de masa, prin dezvoltarea de instrumente informatice de adaptare a curricumului scolar dezvoltat de Ministerului Educatiei. Proiectul se adreseaza cadrelor didactice din invatamantul scolar si gimnazial (pregatitoare – clasa a VIII), din invatamantul de stat, normal. Vor beneficia de proiect copiii diagnosticati cu tulburari de dezvoltare incadrate ca cerinte educationale speciale, printre care si autism, ce vor fi inclusi in invatamantul de masa, cat si copiii neurotipici, ce vor forma colectivitatea in care vor fi integrati acestia. Prin acest proiect vom oferi sansa la educatie, un mediul incluziv si adaptat nevoilor fiecarui copil in parte. Crestem astfel sansa la recuperare pentru copiii cu CES si la imbunatatirea vietii familiilor lor, totodata la cresterea calitatii procesului educational. Rezultatele asteptate ale proiectului vor fi: - O aplicatie mobila si desktop pentru construirea fiselor educationale pentru copiii cu cerinte educationale speciale (CES) - 50 de copii cu CES ce vor beneficia de aceasta aplicatie in mod direct in prima faza, prin implementarea aplicatiei in scolile gazda - 60 de cadre didactice ce vor beneficia de aplicatia mobila lucrand cu aceasta in mod direct, si de procesul de instruire in abordarea copilului cu CES. Echipa de experti, psihologi cu experienta, cat si membrii asociatiei vor fi implicati pas cu pas, si se vor identifica parghii cu sprijinul Ministerul Educatiei prin care aceasta aplicatie sa fie un instrument raspandit la nivel national.

Robotul Nao, Terapeutul Copiilor!

Presedinte Adrian Gemanaru

Judetul Constanta

1.Proiectul urmareste achizitionarea Robotului Nao cu ajutorul caruia dorim: a) sa implementam o terapie inovatoare, unica in Romania pentru copiii cu dificultati in dezvoltarea comunicarii. b) sa prezentam copiilor Robotul Nao in scoli si gradinite. c) sa sa prezentam demonstrativ Robotul Nao cu prilejul expozitiilor si targurilor pe educatie; 2. Robotul Nao este realizat in cadrul proiectului ”Robot for Autism” de catre compania americana Robot Lab. 3. Nao raspunde diferentiat la atingerile copiilor si ofera reactii adecvate si corecte celor din jurul sau. 4. Nao este dezvoltat ca echipament in recuperarea copiilor cu dizabilitati in SUA din 2015 DE CE schimba Romania ? a) programul terapeutic alaturi de Nao este adaptat in limba romana si ofera posibilitatea unei comunicari verbale directe in limba romana; DE CE SMART? 1) copii invata extrem de usor vizual si au nevoie de prompt vizual pentru ca a intelege ce se asteapta de la ei, iar Robotul Nao este cu siguranta ca reprezinta cel mai puternic motivator pentru orice copil si cu siguranta usor de acceptat. Nao ofera raspuns la solicitari si reactioneaza in functie de atingerea copilului. 2. Asociatia noastra are experienta in astfel de proiecte privind utilizarea tehnologiei in recuperarea copiilor, avand in vedere proiectul Camera Virtuala de adaptare la scoala/gradinita a copiilor cu nevoi speciale.

Magichat: Asistentul Terapeutic Digital Pentru Copiii Cu Cancer

MELANIA IULIA MEDELEANU, PRESEDINTE

Proiectul Are Impact La Nivel Național, Beneficiarii Vor Fi Din Toate Regiunile Țării.

600 de copii se îmbolnăvesc anual de cancer în România. Diagnosticul înseamnă o copilărie petrecută în spital, tratamentul putând dura până la trei ani. Copilul primește îngrijiri medicale, dar impactul psihologic asupra lui este ignorat de sistemul medical românesc. Prin Centrul MagiCAMP de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii răspundem la această nevoie de sprijin emoţional. În cadrul Centrului, psihoterapeuţi certificaţi oferă servicii gratuite de psihoterapie copiilor cu afecţiuni oncologice și famililor acestora. Din cauză că majoritatea copiilor nu locuiesc în Bucureşti, psihoterapeuţilor le este dificil să monitorizeze beneficiarii după ce ei pleacă din tabăra MagiCAMP. Cu ajutorul MagiCHAT, asistentul terapeutic digital, vom oferi terapeuților o unealtă vitală în urmărirea progresului copiilor, precum și sprijin în procesul terapeutic-educațional. MagiCHAT are două obiective: 1. Să evalueze la intervale regulate starea mentală și fizică a copiilor 2. Să răspundă la întrebările copiilor cu privire la boala cu care se confruntă Asistentul terapeutic digital nu este un înlocuitor pentru psihoterapie, ci o unealtă de suport în procesul terapeutic, care oferă o bază informaţională cu privire la evoluţia în timp a stării copiilor. MagiCHAT va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra felului în care psiho-oncologii interacționează cu copiii pe care îi au în grijă. Copiii vor putea comunica cu MagiCHAT prin Whatsapp sau Facebook Messenger. Interacţiunile dintre copii şi MagiCHAT vor fi monitorizate printr-o platformă online de un grup de psihoterapeuţi, care vor primi alerte şi vor putea interveni atunci când răspunsurile copiilor sunt îngrijorătoare. MagiCHAT este SMART deoarece se află la intersecția dintre psihologie și tehnologia de ultimă oră, folosindu-se de inteligență artificială și lingvistică computațională pentru construi o experiență unică, utilă atât copiilor cât și terapeuților. Proiectul este dezvoltat în parteneriat WiseVoice AI, compania care a dezvoltat singurul asistentul în limba română, similar cu Siri/Alexa/Google Assistant.

Robotul Av1, Ochii Și Vocea Copiilor Bolnavi De Cancer În Școlile Din România

Shajjad Hadier Rizvi

La Nivel Național

Proiectul de față este propus pentru că urmărește să schimbe viața copiilor bolnavi de cancer investiind în educație. Le permite acestora să spere la un viitor mai bun, acela în care școala, colegii, procesul de învățare sunt parte încă din realitatea lor. Printr-o metodă inovatoare, folosindu-ne de tehnologia de ultimă generaţie, vom pune la dispoziţia copiilor bolnavi de cancer, un proces educaţional unic şi complex prin intermediul unui robot, cu ajutorul căruia ei pot fi prezenţi în sala de clasă și pot contribui alături de colegii şi profesorii lor, de pe patul de spital, folosind un telefon sau o tabletă. În prezent, în fiecare școală de care apațin pacienții bolnavi de cancer cu care lucrăm, există un loc liber în bancă. Gata cu izolarea, cu pierderea stimei de sine, cu frica de a fi neînțeles și perceput diferit de colegii de clasă care sunt sănătoși. Robotul este avatarul pacientului, este obiectul fizic, văzut de colegi şi profesori şi prin intermediul căruia pacientul poate beneficia de întreaga experiență. Prin intermediul acestei tehnologii unice locul liber din bancă va fi preluat de un robot simpatic care este ochii și vocea copiilor bolnavi școlari din România.

Educate Sm@Rt, Ro-Future: Start!

Cojocariu Simona/ Director

Localitatea Botosani, Judetul Botosani

Credem că cea mai mare schimbare care este cerută astăzi în educație este trecerea de la predarea tradițională, la practici colaborative prin care elevul sa aibă acces la o varietate de stiluri de învățare, metode interactive, activități eficiente. Regândirea spatiilor de învățare și dotarea lor corespunzătoare vor avea un impact major asupra elevului, schimbându-i optica asupra învățării, oferindu-i un mediu personalizat și incluziv, iar profesorului, dezvoltarea profesională continua. Ne-am gândit la cele mai bune modalități prin care proiectarea sălii de clasă poate ajuta elevii să învețe. Uneori putem vorbi despre un grup mare, alteori despre unul mic sau individual. Ideea SMART ar fi crearea unui spațiu modern de învățare, pregătit să promoveze educația formală și non-formală, bazat pe instrumente multimedia de ultimă generație. Conceput ca un „laborator viu”, această sală îmbină partea recreativă cu cea productivă: un spațiu mochetat, cu pernuțe colorate pe jos, unde copiii se vor relaxa sau vor colabora, ajutându-se în îndeplinirea unor sarcini, vor schimba informații între ei sau cu profesorul, etc.O altă zonă din aceasta clasă va fi mobilată cu scaune mobile, care pot fi grupate după bunul plac, cu acces la o tabla interactivă și la un laborator fonetic. O altă parte va fi constituită dintr-un centru de documentare și studiu individual /în echipă - biblioteca, dispozitive de calcul, etc. Zona de creație va fi formată dintr-un mobilier interactiv, cuburile inteligente, conectare la o tablă multitouch, unde copiii pot crea orice. Fiecare piesă de puzzle a acestei săli va fi dotată cu echipamente IT de ultima generație, zonele fiind flexibile și reconfigurabile în funcție de necesități, într-un spațiu amplu, deschis. Accesul se pune pe un mediu interactiv, dar mai ales pe tehnologie, scopul fiind promovarea educației SMART. Aceasta sală, „the future classroom”, va fi un exemplu pentru transformarea tuturor sălilor de clasă convenționale.

Laboratorul Infinitronics

Director, Prof. Pană Cătălin

C.N. „Mircea Cel Bătrân” - Râmnicu Vâlcea

Acest proiect dorește să deschidă un laborator de electronică, robotică și programare în cadrul liceului C.N. „Mircea cel Bătrân” – Râmnicu Vâlcea pentru elevii din clasele IV-XII. Prin realizarea acestui proiect elevii cu înclinații tehnice vor deveni familiari cu tehnologiile ce vor sculpta viitorul în perioada în care mintea umană este încă foarte deschisă la subiecte noi. Laboratorul va fi dotat cu echipamente moderne și platforme de lucru dedicate elevilor. De asemenea, platformele vor fi gândite pentru activități în echipă pentru a dezvolta abilitățile elevilor de comunicare și colaborare. Proiectul dorește și formarea de personal care va putea asigura ore în acest nou laborator prin desfășurarea unei școli de vară de 2 săptămâni în regim intensiv pentru profesori. În plus, la sfârșitul acestui proiect elevii vor dezvolta 3 aplicații prototip pentru locuitorii orașului Râmnicu Vâlcea: un sistem de iluminare stradală eficientă (acesta va ține sursele de lumină aprinse la 30% în modul de bază noaptea și va trece în 100% atunci când va detecta aproprierea unei mașini sau a unei persoane), un sistem de iluminare pe bază de celule solare a indicatoarelor de circulație și un aparat de măsurare a calității aerului. Aceste 3 idei vor fi prezentate Primăriei și locuitorilor orașului Râmnicu Vâlcea. Numele laboratorului provine din cuvintele infinit și electronics pentru că ne dorim ca acest proiect să le ofere elevilor cu ajutorul electronicii un viitor cu posibilități infinite. E important de unde începi o cursă însă cel mai important este să ai oameni care să te îndrume.

Touching Ai (Pasul Următor După Braille - Accesibilizarea Imaginilor!)

Dan Patzelt

Arad, București, Buzău, Cluj, Târgu Frumos, Timișoara - Școli Speciale Pentru Deificienții De Vedere

Ne-am propus să punem bazele infrastructurii software prin care nevăzătorii își pot crea singuri reprezentări ale lumii înconjurătoare. Facem asta printr-o platformă de e-learning ce conține un editor de imagini simplificate, o bibliotecă digitală ce conține aceste imagini descrise, de unde oricine le poate reliefa și o aplicație de mobil care îți redă descrierile din librărie atunci când explorezi cu degetele respectivele imagini. Acest asistent virtual este noutatea absolută pe care o introducem. Facilitând accesul la informație (app+cloud), ne propunem să creăm cultura consumului de imagini în rândul nevăzătorilor și conștientizarea aparținătorilor, a comunității și a voluntarilor prin ateliere asupra noilor oportunități în educație pe care le creează această platformă. Nevăzătorii vor câștiga autonomie în studiu, vor putea explora domenii diverse, unde vor ei și cât timp vor ei. Scopul principal fiind autodezvoltarea. Vor avea acces la subiecte pe care nici nu le concepeau înainte, revoluția digitală aducând niște îmbunătățiri considerabile în accesul nevăzătorilor la informație. Împerechind digitalul cu tactilul, acum au acces și la informații spațiale. Cu ajutorul planșelor tactile vor avea acces la reprezentări mentale detaliate ale unor forme intangibile: de la clădiri sau animale sălbatice până la linia orizontului, astronomie, hărți și portrete, grafice, tabele, formule. Tot ce se poate vedea, va putea fi reprezentat în tactil și înțeles facil. Cu exercițiu, vor putea avansa în domenii nespecifice, fiindcă toată informația vizuală va putea fi accesibilizată, tradusă într-un format (limbaj plastic) pe care să îl poată pricepe. Vom introduce smartphone-ul ca unealtă pedagogică, iar în viitor Touching AI va avea o componentă de inteligență artificială și va deveni expertul ”la îndemână”.Echipa proiectului are oameni cu o cultură vizuală pe care vor să o traducă celor care fizic nu au experiență în acest domeniu. O problemă veche de când lumea are în sfârșit o rezolvare.

”Smart Pentru Autism "

LUPOAE NICOLETA- Presedinte APCA Galati

Judetul Galati

Scopul proiectului ”SMART pentru AUTISM” il reprezinta cresterea gradului de recuperare si integrare a copiilor si tinerilor cu autism din Romania, cu ajutorul utilizarii tehnologiei si mijloacelor moderne de lucru, in intreg procesul terapeutic de predare-invatare, prin urmatoarele directii principale de actiune: - Folosirea tablelor interactive, a CD-urilor, softurilor si aplicatiilor special adaptate nevoilor copiilor cu autism, tabletelor si a altor dispozitive interactive, atent selectionate, pentru a fi utilizate in cadrul terapiei individuale sau de grup - Consilierea parintilor si specialistilor, precum si formarea acestora in tehnici specifice privind utilizarea tehonologiei moderne in terapia copilului cu autism - Familiarizarea cadrelor didactice cu lucrul efectiv la tabla interactiva si cresterea accesului acestora la mijloacele inteligente de predare-invatare, ce pot fi folosite atat in cazul copiilor cu autism, cat si pentru clasele de copii tipici - Modernizraea sistemului de predare-invatare folosind tehnici specifice ( planificari zilnice standardizate, colectarea datelor, impartirea sesiunilor de lucru in mini-sesiuni bine stabilite, folosirea de materiale educationale cat mai diverse, vesele, atractive, menite sa faca predarea interactiva, distractiva, practica si mai ales vizuala, accelerand astfel procesul de invatare, indiferent de activitatile propuse) - Cresterea standardelor de calitate a interventiilor specifice, cu ajutorul instrumentelor de lucru omologate international- Testul ADOS ( Autism Disorder Observation Schedule) si Testul PEP-3 (Psychoeducational Profile) - Familiarizarea copiilor mai mari cu autism de azi, viitori adulti cu autism de maine, cu tehnologia moderna de productie si cu preocupari ce ar putea deveni sansa integararii lor pe piata muncii din Romania, inclusiv un pilon important pentru sustenabilitatea proiectului ( folosirea unei masini inteligente de brodat , sub supravegherea unui specialist din domeniu) - Oferirea unui potential model de folosire a tehonolgiei moderne, adaptata nevoilor copiilor cu autism, un model ce poate fi preluat oriunde vor exista resursele necesare

Harta Serviciilor Sociale Licențiate Din România

Lucian Stuparu - Membru Al Consiliului Director

Toate Judetele Tarii

Proiectul “Harta Serviciilor Sociale din România” presupune crearea unei platforme naționale de date despre servicii sociale, disponibilă online și offline pentru o gamă largă și diversă de dispozitive (telefoane, tablete, computere), care va centraliza și va integra toate serviciile sociale acreditate specifice fiecărei categorii de grup vulnerabil (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, etc.), disponibile la nivel de localitate. Afișarea interactivă pe harta țării a datelor oficiale arată pentru oricine imaginea de ansamblu a disponibilității serviciilor sociale oferite de instituții publice sau entități private, precum și statistici sau informații despre fiecare serviciu în parte. Această platformă este un instrument rapid și util pentru identificarea centrelor rezidențiale și de zi, precum și celelalte forme de servicii sociale specifice fiecărei categorii de grup vulnerabil (ex: cămin pentru bătrâni, centre mame și copil, etc.). Pentru fiecare serviciu social în parte vor fi afișate datele de contact, adresa, furnizorul acreditat de care aparține, activitățile pe care le desfășoară, dar și capacitatea de care dispune. Pentru a asigura sustenabilitatea platformei, vom dezvolta un sistem online de management al datelor din platformă, ușor accesibil administratorilor platformei, instituțiilor statului, cât și furnizorilor de servicii sociale. Pe lângă afișarea cartografiată la nivel de oraș,/județ a serviciilor sociale, vom dezvolta noi modele de vizualizare a datelor și vom lărgi secțiunea de date statistice și infografice pentru a analiza distribuția geografică a serviciilor într-un mod ușor de înțeles pentru publicul larg și pentru instituțiile implicate în acreditare. Setul de date privind serviciile sociale acreditate din România este actualizat regulat de către Ministerul Muncii, însă este publicat într-un format inaccesibil. Proiectul propus rezolvă această problemă critică în ceea ce privește utilitatea și folosirea datelor. Vrem ca aceste informații să devină ușor de accesat și folositoare cetățenilor. Într-un timp scurt și cu resurse minime putem crea o soluție cu impact puternic în societate.

Mona Nicolici

Mona este manager al Departamentului de Sustenabilitate din OMV Petrom, funcție în care a construit, timp de 12 ani, un departament de CSR de la zero și a creat cel mai amplu program de responsabilitate socială din Româna, Țara lui Andrei. Mona a coordonat zeci de campanii locale și naționale și a susținut schimbarea în comunitățile mici din țară, prin proiecte de mediu, educație, sănătate, dezvoltare comunitară și voluntariat. A pus bazele unor proiecte implementate în premieră în România: România Meseriașă, RO SMART, Idei din Țara lui Andrei, Acces la Viață, Fabricat în Țara lui Andrei, Parcurile viitorului, Respect pentru viitor și a dezvoltat spiritul de voluntariat în rândul angajaților OMV Petrom și a celor peste 55.000 de români care s-au alăturat cauzelor susținute în Țara lui Andrei în ultimii 10 ani .

Este în prezent practicant CSR acreditat, trainer în raportare GRI și a fost numit pentru a doua oară Ambasador al României în Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale de către Comisia Europeană.

Grațian Mihăilescu

Grațian are o experiență națională şi internațională de peste 10 ani în domeniul dezvoltării, comunicării, politicilor publice şi inovării. A studiat şi lucrat în Germania, Belgia, Italia, Ungaria, Serbia şi SUA, fiind bursier al Comisiei Europene, colaborând cu organizații ca Bancă Mondială, Guvernul României sau Adunarea Regiunilor Europene. Grațian este fondatorul UrbanizeHub o comunitate de oameni pasionați şi implicați, cu expertiză variată, oameni care vor să schimbe faţa oraşelor într-un mod SMART și sustenabil. UrbanizeHub organizează evenimentele Urban Talks, lansează rapoarte şi studii şi oferă consultanţă pentru dezvoltare şi training pe inovare, creativitate și realizează intervenţii comunitare la nivel de CSR şi inovare socială.

Eduard Cristian Popovici

Eduard-Cristian este cadru didactic universitar în Departamentul de Telecomunicații, Universitatea POLITEHNICA din București. Domeniile sale principale de interes sunt ingineria programării, serviciile și arhitecturile software, aplicațiile mobile, securitatea în Internet și antreprenoriatul digital. Din anul 2014 este titularul cursului "Dezvoltarea Aplicațiilor Android Inovatoare" (DAAI), curs sprijinit de Samsung Electronics România. El coordonează Laboratorul „Servicii și Aplicații pentru Internetul Mobil” (SAIM), este co-fondator al competiției „MobilPRO – Inovare și Mobilitate” și al clubului de public speaking „Toastmasters UPB”, sprijinind dezvoltarea tinerilor prin lucrul în echipe, orientarea spre proiecte și inovare, participarea la activități extracurriculare și competiții de inovare.

Cosmin Herman

Implicat de peste 15 ani în educația digitială, Cosmin reprezintă pilonul pentru învățarea eLearning în mediul preuniversitar și universitar. A coordonat implementarea de sisteme eLearning Moodle în peste 10 universități din România și Republica Moldova și a oferit în mod gratuit instrumente digitale pentru 700 de unități de învățământ preuniversitar. În prezent este CTO & BDM la eLearning & Software, care a devenit din 2013 partener certificat Moodle pentru România și Republica Moldova. În prezent are un portofoliu de peste 200 de companii și ONG-uri care și-au început aventura digitală alături de el.

Dorința de a transforma școala românească și de a îmbunătății sistemul educațional îl conduce în activitatea de voluntariat pe care o derulează de peste 8 ani neîntrerupt.

Alex M Dascălu

Alex este un Scout în ecosistemul de startup-uri aflate în faza incipientă de lansare. Credo-ul lui: fi autodidact pe tot parcursul vieții. Precum Founder Inspiration Office, el este și un așa numit “Scout-on-the-go” pentru cei cu un nivel de ambiție peste medie al căror potențial antreprenorial este încă nedescoperit sau descoperit însă neutilizat.

Precum contribuitor entuziast și activ la dezvoltarea ecosistemului de startup-uri, el se concentrează în special pe fazele de ideație și de validare ale procesului de lansare al unui nou startup și implicit al unui nou antreprenor sau echipe de antreprenori.

Alex are și un rol activ precum Business Advisor pentru mai multe start-up-uri (IoT, Smart Devices, AI, NLP) iar expertiza sa este pe business innovation.

George Anghel

George, Director Executiv Asociația de Plăți Electronice din România APERO, a pus bazele platformei de plăți Ghiseul.ro, care după 7 ani de activitate a devenit o constantă în viața de zi cu zi a românilor.

”Birocrația, schimbările legislative frecvente și nu întotdeauna cele mai coerente, lipsa unei strategii digitale, lipsa de consistență în implementarea proiectelor la nivel național, au afectat în mod grav încrederea oamenilor în capacitatea sectorului public de a implementa proiecte cu impact major. Ghiseul.ro ne-a creat convingerea că putem merge cu încredere pe drumul digitalizării și a demonstrat că o experiență bună a cetățeanului în relația cu instituțiile publice aduce beneficii de toate părțile.”

Bogdan Paloș

Cu o activitate de peste 20 de ani în domeniul tehnologiei și informației, Bogdan a acumulat o experiență internațională de studiu și profesională în Europa, Statele Unite și Orientul mijlociu, iar înainte de a se alătura OMV Petrom a profesat în companii ca Allianz Lebensversicherungs AG sau Microsoft. In prezent, in cadrul OMV Petrom, Bogdan face parte din echipa Technology & Innovation, unde ajuta departamentele in a folosi tehnologii digitale si metode de lucru de ultima generatie, de exemplu scanare si printare 3D, Inteligenta Artificiala, Chatbots, RPA, Blockchain sau Design Thinking, pentru a spori eficienta si valoarea adaugata a acestora. Este o provocare deosebita care, dupa spusele lui, "ne permite sa fim parte integranta si constructiva a generatiei care poate influenta si schimba modurile de operare traditionale al companiei noastre pentru multi ani de acum inainte".

Bogdan Constantinescu

Bogdan Constantinescu are o experiența de 17 ani în domeniul gestionarii deșeurilor, furnizarea de soluții SMART CITY pentru îmbunătățirea activității serviciilor de management al deșeurilor: "plătește pentru cât arunci" PAYT pentru firmele de salubrizare, trasabilitatea deșeurilor. PRO RECYCLING & CONSULTING SRL oferă soluții de eficientizare, inclusiv soluții SMART CITY, pentru serviciile de utilitate publică în vederea trecerii la economia circulară. ECO SACUL SMART , sistem de colectare inteligenta a deșeurilor municipale prin identificare și cântărirea pubelelor de deșeuri ECOMOBILE , sistem suprateran de colectare a deșeurilor municipale ECOINSULA.

Cornel Bărbuț

Cornel Bărbuț este CEO al Vegacomp Consulting. Companie fondată în anul 2004, Vegacomp Consulting, integrator la cheie, se bazează pe o experiență a echipei de peste 24 de ani în telecomunicații, in special pe retele de fibra optica, în România și la nivel international și își concentrează proiectele pe dezvoltări de soluții combinate de telecomunicații și energie. Compania își concentrează activitatea ultimilor doi ani pe tehnologia LoRa și activează în domeniul Smart City din anul 2014.

Paulina Mitrea

Conf. Univ. Dr.Paulina Mitrea este specialist în IT, cu experiență atât în industria IT (ca acționar dar și ca CEO), cât și în cercetare și activitate academică. Este doctor în Calcul de Înaltă Performanță și Procesare de Imagini, cu o vastă activitate în cercetări și proiecte interdisciplinare, în mod special în proiecte de Smart City.

Diana Popp

Diana Popp este co-fondator și vicepreședinte al Smart Everything Everywhere (SEE); ea a fost consilier la Cancelaria Primului Ministru al României. A colaborat cu Direcția Generală de Comunicare, Conținut și Tehnologie a Comisiei Europene, la Bruxelles, privind centrele de inovare și impactul tehnologiei asupra democrației. De asemenea, a lucrat cu Junior Achievement Romania, unde a fost responsabilă de procesul de învățare a antreprenoriatului prin programe și publicații. Diana a studiat la Université Catholique de Louvain și a obținut specializare în etică și politici publice, cercetarea ei a fost axată pe etică și noi tehnologii și la Universitatea de Arhitectură și Consorțiul Universității din București - CESI (Centrul de Excelență în Studii de Imagine) cu specializare în Studii vizuale.

Marius Bădoi

Marius Bădoi este Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru OPGS, care include și aplicarea Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Marius este persoana de contact a companiei Global Solutions pe acest subiect atât în relația cu autoritățile, cât și cu persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate, cum ar fi angajați, foști angajați, furnizori, clienți etc., fiind parte a departamentului Dezvoltarea Afacerii din cadrul OPGS,.

Marius Bădoi a absolvit Academia de Studii Economice din București și deține un Master in Administrarea Afacerii din partea aceleiași instituții. Între 2007 și 2015 a lucrat ca și consultant în management pentru diferite companii din OMV Petrom și s-a alăturat OPGS în ianuarie 2016 în poziția de Manager de Proiect IT în Business Unit IT, Downstream Applications, Refining Services, fiind implicat în proiecte multi-disciplinare. El este membru al Comitetului de Tehnologie si Inovatie precum si mentor pentru multe initiative interne de inovatie

Eduard Dumitrașcu

Președinte al Asociației Române Pentru Smart City și Mobilitate, cu o vastă experiență în mediul public, Eduard Dumitrașcu a adăugat în portofoliu experiența dobândită din funcția de consilier județean, consilier al Parlamentului României și secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. De asemenea, este fondator al mai multor afaceri concept, inclusiv aplicații mobile smart și Bucharest Business Breakfast. În calitate de președinte al ARSCM, Eduard Dumitrașcu este unul dintre cei mai activi susținători ai inovării. El militează pentru crearea unei relații puternice și benefice între mediul privat și cel public, fiind parte a unor proiecte ample, cu impact național și rezonanță internațională.

Eduard Dumitrascu este, de asemenea, presedintele The World’s Smart Cities Organization. The World’s Smart Cities Organization a fost înființată în sprijinul instituțiilor, companiilor și persoanelor implicate în dezvoltarea comunităților inteligente și creative și a devenit recunoscută ca autoritate principală și lider în industria orașelor inteligente în mai puțin de un an.