Raportul de Politică Publică

Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții (ICCV) a elaborat, cu sprijinul OMV Petrom, în perioada mai-septembrie 2016, primul raport de politică publică din România despre situația învățământului profesional și tehnic.
Intitulat “Învățământul Profesional și Tehnic – Provocări și Perspective de dezvoltare pe termen lung”, raportul cuprinde o analiză a sistemului de învățământ profesional și tehnic din România și își propune să susțină, prin propunerile făcute, dezbaterea publică privind viitorul acestuia.

Citește Raportul de Politică Publică

Raportul are la bază 4 principii de bună practică ce pot
îndruma reforma în învățământul profesional și tehnic

 • Sistem centrat pe
  nevoile
  elevilor și
  angajatorilor

  Află mai multe
  x

  Introducerea de calificări noi, adaptate la cerințele actuale ale pieței muncii

  Creșterea vizibilității și a prestigiului statutului de meseriaș în România, a școlilor profesionale și a liceelor tehnologice

  Integrarea noilor tehnologii în procesul de învățare și modernizarea metodelor de predare

  Accent pe orientarea profesională și pe evaluarea vocațională a elevilor și regândirea admiterii în școli, cu accent pe competențele specifice meseriei

 • Flexibilitate în
  funcție de
  contextul economic
  local

  Află mai multe
  x

  Crearea școlilor în sistem de tip dual în zonele în care există angajatori

  Analiza de soluții alternative în zonele slab dezvoltate economic

  Crearea de campusuri școlare profesionale regionale pe specializări în funcție de domeniile economice dezvoltate sau cu potențial de dezvoltare în regiunile respective

 • Sistem predictibil și
  conectat la nevoile
  pieței muncii

  Află mai multe
  x

  Urmărirea absolventului de școală profesională/liceu tehnologic pe piața muncii (tracer studies)

  Instrumente de colectare a informațiilor de la angajatori (de ex. employers survey) care să identifice nevoile de forță de muncă pe termen scurt și mediu

  Realizarea de prognoze privind dezvoltarea economică a fiecărei regiuni în parte, pe termen mediu și lung

 • Sistem
  participativ

  Află mai multe
  x

  Un contract cadru unitar privind raportul dintre școală, elevul în practică și angajator

  Facilități fiscale pentru angajatorii care susțin școli profesionale sau licee tehnologice