Centre de Resurse ale Comunităţii

Cu sprijinul OMV Petrom, au fost create 11 organizații neguvernamentale pentru a răspunde nevoilor din comunitățile unde compania își desfășoară activitatea. Organizaţiile numite Centre de Resurse ale Comunității (CERC) sunt formate din reprezentanți ai autorităților locale, membri ai comunității și angajați OMV Petrom.

Centrele au rolul de a identifica nevoile dintr-o comunitate, de a răspunde solicitărilor din partea localnicilor, de a dezvolta inițiative pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor și de a găsi și implementa soluții la problemele lor. În fiecare an, reprezentanţii OMV Petrom, autorităţile locale şi comunitate, dezbat și stabilesc împreună planul de programe și investiții pentru dezvoltarea locală. Printre inițiativele CERC se numără proiecte pentru accesul la educație al tinerilor defavorizați, prevenirea abandonului școlar și orientare vocațională, activități de ecologizare și protecție a mediului, campanii de prevenție și siguranță, organizarea de activități culturale și sportive, dezvoltarea spiritului civic prin acțiuni de voluntariat sau educație non-formală.

Mai mult, pentru a ajuta la generarea de valoare economică şi socială în comunităţi sunt organizate cursuri de formare profesională și calificare, târguri de promovare a producătorilor locali sau cursuri de educație antreprenorială. Comunitățile cu iniţiativă pot primi și suport financiar, astfel încât să dezvolte afaceri pe plan local care să genereze noi locuri de muncă.

Centrele de Resurse ale Comunității dezvoltate până acum se află în localităţile Schela (jud. Galați), Suplacu de Barcău (jud. Bihor), Moinești și Zemeș (jud. Bacău), Boldeşti-Scăeni, Telega (jud. Prahova), Bustuchin (jud. Gorj), Poboru (jud. Olt), Talpa, Poeni și Siliştea (jud. Teleorman), Măneşti (jud. Dâmbovița), Işalniţa (jud. Dolj).

11 Centre de Resurse ale Comunităţii
(CERC) create și susținute
cu sprijinul OMV Petrom

Peste 100 de proiecte
comunitare dezvoltate de CERC


Centrul de Resurse al Comunității Boldești-Scăeni

Centrul de Resurse al Comunităţii (CERC) Boldeşti-Scăeni este un program amplu de dezvoltare a comunităţii prin educaţie. Centrul urmărește creșterea nivelului de trai și educațional al persoanelor dezavantajate din comunitate prin îmbunătățirea performanțelor școlare, reducerea abandonului școlar al copiilor și creșterea nivelului de implicare a părinților. Membrii comunității vor beneficia de cursuri de formare profesională în vederea creșterii oportunității găsirii unui loc de muncă sau a dezvoltării unei afaceri pe plan local.

Clădirea în care se vor desfăşura activităţile este construită în conformitate cu cele mai riguroase standarde de sustenabilitate în domeniul construcțiilor. La ridicarea sa au fost implicaţi voluntari, printre care și angajați OMV Petrom, membri din comunitatea locală, antreprenori sociali şi furnizori locali. Centrul este independent faţă de utilitățile disponibile în rețeaua publică şi a fost construit folosind materiale ecologice.

Localitatea Boldești-Scăeni se află la 15 km distanță de Ploiești. Din populația de aproximativ 11.000 de locuitori, aproximativ 1.000 sunt de etnie romă, majoritatea locuind în comunitatea situată în nordul localității, în afara limitei intravilanului, despărțiți de restul localității de un teren agricol. Din cauza falimentării sau modernizării industriei locale, rata șomajului localității Boldești Scăeni a crescut la 8,1% (ca și comparație, rata de șomaj națională este de 5-6%). Cu toate acestea, dacă luăm în considerare doar comunitatea romă de aici, cifrele sunt cu mult mai îngrijorătoare: doar 30 de persoane lucrează cu contract de muncă, restul trăind din ajutoare de șomaj, alocația copiilor sau munca zilieră.

Activităţi educaţionale

Încă din 2012, alături de Asociația Centrul Rromilor Amare Rromenza, OMV Petrom desfăşoară în Boldeşti Scăeni activităţi de tip şcoală după şcoală, de educaţie preşcolară şi interculturală pentru copiii romi şi români şi activităţi de consiliere şi educaţie parentală pentru părinţi. Începând cu 2015, odată cu înfiinţarea CERC Boldeşti Scăeni, vor fi desfăşurate şi cursuri de pregătire profesională pentru adulţii din localitate."Şcoală după Şcoală": Aproximativ 100 de elevi din învățământul primar și gimnazial, provenind din familii dezavantajate, beneficiază zilnic de o masă caldă, de educaţie remedială, învăţare asistată, de consiliere şcolară şi dezvoltare personală, dar şi de activităţi pentru îmbunătăţirea relaţiilor interetnice"A doua șansă": copiii, tinerii şi adulții din comunitatea Boldești Scăeni sunt sprijiniți pentru recuperarea şi finalizarea învățământului primarEducaţie interculturală a copiilor: sunt desfășurate activități pentru deschiderea dialogului intercultural în rândul preșcolarilor și elevilor romi şi români, pentru cunoașterea și respectarea diversității culturaleEducaţie parentală: părinții din comunitate participă la întâlniri în cadrul cărora sunt abordate teme precum interculturalitate, identificarea de soluţii pentru problemele comunităţii/şcolii, păstrarea sănătății copiilor, nutriție, medierea conflictele familiale, planning familial ș.a.Cursuri de calificare profesională: adulții din localitate care trăiesc din ajutor social sau din munci sezoniere, vor fi pregătiți profesional pentru a le crește gradul de competitivitate pe piaţa muncii.

Sustenabilitatea construcției

Clădirea ce găzduiește activitățile CERC Boldești Scăeni este ridicată urmărind unul dintre cele mai riguroase standarde în construcție – Living Building Challenge. Spațiul a fost proiectat de Centrul pentru Sustenabilitate în Mediul Construit (CSMC) și construit cu ajutorul Habitat for Humanity România.

•     Implicarea comunităţii

Comunitatea care beneficiază de acest centru a făcut parte din crearea lui. În etapa de construire au fost angajate 4 persoane din comunitatea romă. De asemenea, la construcție au participat și angajați OMV Petrom care au ridicat grinzile pentru acoperiș, pereții din baloți de paie și au participat la finisajele interioare și exterioare. Copiii au fost și ei implicați prin participarea la atelierele creative de olărit și glazurat, în urma cărora și-au creat singuri vesela de care vor avea nevoie la centru.

•     Independenţa faţă de utilităţi

Pe parcursul unui an, clădirea produce mai multă energie decât consumă, datorită bunei izolări termice, consumului redus de energie și producerii necesarului cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Apa potabilă este obținută dintr-un puț forat la o adâncime de 60 de metri, fiind tratată suplimentar cu raze UV înainte de a fi folosită ca apă potabilă. Apa de ploaie este colectată și folosită pentru irigații, iar apa de la toaletă este tratată anaerobic, obținând-se îngrășământ și apă care se poate infiltra lent în sol fără a-l contamina. Clădirea nu are alimentare cu gaz și nu realizează niciun tip de ardere pentru funcționare.

•     Tehnici și materiale ecologice – tradiţionale și contemporane

În construcție au fost folosite tehnici și materiale tradiționale – structură de lemn, pereți din baloți de paie, tencuială de lut sau învelitoare din șindrilă – dar și tehnici inovatoare care asigură un confort ridicat, precum fundația pe șuruburi metalice, sistemul de ventilație cu recuperator de căldură, ferestrele triplu vitrate, pompa de căldură sau sistemul fotovoltaic și solar. Prin folosirea acestui mix de materiale, oamenii angajați se specializează și învață lucruri noi, iar acest lucru le va crește în viitor posibilitatea de angajare.

Materialele folosite au fost atent alese pentru a se evita o listă de substanțe cu potențial toxic sau cu conținut ridicat de substanțe organice volatile. Concentrația de dioxid de carbon și de substanțe organice volatile va fi monitorizată permanent pentru a asigura o calitate a aerului ridicată.

Construcția în câteva cifre:  • 350 de zile a durat construirea CERC Boldesti-Scăeni  • 80 voluntari au participat la ridicarea clădirii  • Peste 1000 de ore de voluntariat petrecute pe șantier  • 2000 de baloți de paie  • 20,000 de bucăți de șindrilă  • 3 tone de lut  • 135 metri pătrați de beton permeabil

Context

Boldești Scăeni se află la 15 km distanță de Ploiești. Din populația de aproximativ 11.000 de locuitori, aproximativ 1.000 sunt de etnie romă, majoritatea locuind în comunitatea situată în nordul localității, în afara limitei intravilanului, despărțiți de restul localității de un teren agricol. Din cauza falimentării sau modernizării industriei locale, rata șomajului localității Boldești Scăeni a crescut la 8,1% (ca și comparație, rata de șomaj națională este de 5-6%). Cu toate acestea, dacă luăm în considerare doar comunitatea romă de aici, cifrele sunt cu mult mai îngrijorătoare: doar 30 de persoane lucrează cu contract de muncă, restul trăind din ajutoare de șomaj, alocația copiilor sau munca zilieră